logo10

0933.11.4646          090.858.3545

logo111

Fanpage facebook

Tư vấn hỗ trợ

hotline

 

Hotline : 0933 11 46 46  

Emailvinhpham4646@gmail.com

Địa chỉ

370 Nguyễn Văn Công, Phường 3, Quận Gò Vấp , TP.Hồ Chí Minh

Thay kính Samsung

Giá thay đổi mỗi ngày, quý khách gọi trực tiếp để có giá tốt nhất , Bấm F3 , gõ model đời máy để tìm kiếm nhanh nhất

 


 

 

BẢNG GIÁ THAY MẶT KÍNH-CẢM ỨNG SAMSUNG 

( Vui lòng cộng thêm công tháo ráp 100K-300k )

 

 • • MK A3(2015) (A300) LOẠI ZIN :250K – ( màn hình nguyên bộ : 1450k)
  • MK A5(2015) (A500) LOẠI ZIN :250K – ( màn hình nguyên bộ : 1650k)
  • MK A7(2015) (A700) LOẠI ZIN :250K – ( màn hình nguyên bộ : 2100k)
  • MK A8(2015) (A800) LOẠI ZIN :300K – ( màn hình nguyên bộ : 2600k)
  • MK A3(2016) (A310) LOẠI ZIN :250K – ( màn hình nguyên bộ : 1650k)
  • MK A5(2016) (A510) LOẠI ZIN :250K – ( màn hình nguyên bộ : 2100k)
  • MK A7(2016) (A710) LOẠI ZIN :250K – ( màn hình nguyên bộ : 2300k)
  • MK A8(2016) (A810) LOẠI ZIN :350K – ( màn hình nguyên bộ : 2900k)

  • MK A6(2018) (A810) LOẠI ZIN :300K – ( màn hình nguyên bộ : 2100k)
  • MK A6 plus(2018) (A810) LOẠI ZIN :350K – ( màn hình nguyên bộ : 2450k)
  • MK A8(2018) (A530) LOẠI ZIN :350K – ( màn hình nguyên bộ : 2300k)
  • MK A8 PLUS (2018) (A730) LOẠI ZIN :400K – ( màn hình nguyên bộ : 2500k)
  • MK A9 (2016) (A910)/ A9 PRO LOẠI ZIN :300K – ( màn hình nguyên bộ : 2300k)
  • MK A3(2017) (A320) LOẠI ZIN :250K – ( màn hình nguyên bộ : 1850k)
  • MK A5(2017) (A520) LOẠI ZIN :250K – ( màn hình nguyên bộ : 2000k)
  • MK A7(2017) (A720) LOẠI ZIN :300K – ( màn hình nguyên bộ : 2500k)
  • MK S1/M110S: 200K – ( màn hình nguyên bộ : 700k)
  • MK S2/M250S: 200K – ( màn hình nguyên bộ : 700k)
  • MK E120: 200K – ( màn hình nguyên bộ : 1000k)
  • MK E110/SC -03D: 200K – ( màn hình nguyên bộ : 1200k)
  • MK I727: 200K – ( màn hình nguyên bộ : 1200k)
  • MK I777: 200K – ( màn hình nguyên bộ : 1200k)
  • MK I9250/I515/SC-04D: 300K – ( màn hình nguyên bộ : 1200k)
  • MK I9020: 300K – ( màn hình nguyên bộ : 900k)
  • MK T959: 200K – ( màn hình nguyên bộ : 900k)
  • MK I897: 200K – ( màn hình nguyên bộ : 900k)
  • MK I9070: 200K – ( màn hình nguyên bộ : 900k)
  • MK I997: 200K – ( màn hình nguyên bộ : 900k)
  • MK T989: 200K – ( màn hình nguyên bộ : 1200k)
  • MK C/U MEGA 6.3inch/I9200/I9205/E310: 400K – ( màn hình nguyên bộ : 1000k)
  • MK C/U MEGA 5.8inch/I9152: 350K – ( màn hình nguyên bộ : 900k)
  • MK C/U GALAXY WIN 8552: 250K – ( màn hình nguyên bộ : 650k)
  • MK C/U GALAXY CORE 8262: 250K – ( màn hình nguyên bộ : 650k)
  • MK C/U GALAXY TREND 7560: 250K – ( màn hình nguyên bộ : 600k)
  • MK C/U GALAXY TREND PLUS7580: 250K – ( màn hình nguyên bộ : 600k)
  • MK C/U GRAND 1 I9082: 250K – ( màn hình nguyên bộ : 650k)
  • MK C/U GRAND 2 G7102: 250K – ( màn hình nguyên bộ : 650k)
  • MK C/U PREMIER I9260: 250K – ( màn hình nguyên bộ : k)
  • MK C/U CORE PREMIE G360: 250K – ( màn hình nguyên bộ : 650k)
  • MK C/U CORE 2 DOU G355H: 250K – ( màn hình nguyên bộ : 650k)
  • MK C/U CORE PLUS G350: 250K – ( màn hình nguyên bộ : 650k)
  • MK C/U GRAND PRIME G530: 250K – ( màn hình nguyên bộ : 650k)
  • MK C/U GRAND PRIME G531: 250K – ( màn hình nguyên bộ : 650k)
  • MK C/U GALAXY V/G313: 250K – ( màn hình nguyên bộ : 600k)

  • MK NOTE 1 N7000: 200K – ( màn hình nguyên bộ : 800k)
  • MK NOTE 1 AT&T I717: 200K – ( màn hình nguyên bộ : 800k)
  • MK NOTE 2 N7100: 200K – ( màn hình nguyên bộ : 1500k)
  • MK NOTE 3 N900: 200K – ( màn hình nguyên bộ : 1800k)
  • MK NOTE 3 NEO/N750: 200K – ( màn hình nguyên bộ : 2400k)
  • MK NOTE 4 N910: 250K – ( màn hình nguyên bộ : 2500k)
  • MK NOTE EDGE/N915A: 650K – ( màn hình nguyên bộ : 2700k)
  • MK C/U NOTE EDGE/N915A: 1250K – ( màn hình nguyên bộ : 2800k)
  • MK NOTE 5 N910: loại ZIN : 400K – ( màn hình nguyên bộ : 3000k)
  • MK NOTE FE: loại ZIN : 1400K – ( màn hình nguyên bộ : 3150k)
  • MK NOTE 8 : loại ZIN : 1200K – ( màn hình nguyên bộ : 4800k)

  • MK GALAXY ALPHA G850:250K – ( màn hình nguyên bộ : 1150k)
  • MK S3 I9300: 200K – ( màn hình nguyên bộ : 1300k)
  • MK S3 MINI I8190: 200K – ( màn hình nguyên bộ : 800k)
  • MK S4 I9500: 200K – ( màn hình nguyên bộ : 1300k)
  • MK S4 MINI I9190: 200K – ( màn hình nguyên bộ : 1500k)
  • MK C/U galaxy J: 450K – ( màn hình nguyên bộ : 1700k)
  • MK S5 (G906): 200K – ( màn hình nguyên bộ : 1400k)
  • MK S5 MINI (G800): 200K – ( màn hình nguyên bộ : k)
  • MK S5 ACTIVE: 400K – ( màn hình nguyên bộ : 1700k)
  • MK s6/ G920 LOẠI ZIN:300K – ( màn hình nguyên bộ : 2450k)
  • MK s6 EDGE G925 :600K – ( màn hình nguyên bộ : 2500k)
  • MK C/U s6 EDGE G925 :1000K – ( màn hình nguyên bộ : 2500k)
  • MK s6 edge plus G925 :1200K – ( màn hình nguyên bộ : 4500k)
  • MK C/U s6 edge plus G925 :1700K – ( màn hình nguyên bộ : 4500k)

  • MK s7/ G920 LOẠI A:300K – ( màn hình nguyên bộ : 2800k)
  • MK s7/ G920 LOẠI ZIN:350K – ( màn hình nguyên bộ : 2800k)
  • MK s7 EDGE G935 :700K – ( màn hình nguyên bộ : 3500k)
  • MK C/U s7 edge G935 :1200K – ( màn hình nguyên bộ : 3500k)
  • Mk s8/s8 edge/ G950: 800K – ( màn hình nguyên bộ : 3500k)
  • MK S8 PLUS/ G955 ZIN: 900K – ( màn hình nguyên bộ : 3800k)
  • MK CẢM ỨNG S8 PLUS/ G955 ZIN: 1800K
  • MK S9 ZIN: 1100K – ( màn hình nguyên bộ : 4000k)
  • MK S9 PLUS ZIN: 1200K – ( màn hình nguyên bộ : 3800k)

  • MK E5 (E500):200K – ( màn hình nguyên bộ : 1700k)
  • MK E7 (E700):200K – ( màn hình nguyên bộ : 2200k)

  • MK J4/J400 LOẠI ZIN :400K – ( màn hình nguyên bộ : 1850k)
  • MK J6/J600 LOẠI ZIN :450K – ( màn hình nguyên bộ : 1950k)
  • MK J6/J800 LOẠI ZIN :600K – ( màn hình nguyên bộ : 1950k)

  • MK C/U J1(2015)/J100: 250K – ( màn hình nguyên bộ : 600k)
  • MK C/U J1 MINI J105: 300K – ( màn hình nguyên bộ : 600k)

  • MK J5(2015) (J500) LOẠI ZIN :250K – ( màn hình nguyên bộ : 1300k)
  • MK J7(2015) (J700) LOẠI ZIN :250K – ( màn hình nguyên bộ : 1800k)

  • MK J1(2016) (J120) :200K – ( màn hình nguyên bộ : 1150k)
  • MK J2 (2016) (J200) :200K – ( màn hình nguyên bộ : 1300k)
  • MK J2 PRO (2018) (J250) LOẠI ZIN:250K – ( màn hình nguyên bộ : 1550k
  • MK J5(2016) (J510) LOẠI ZIN :250K – ( màn hình nguyên bộ : 1200k)
  • MK J7(2016) (J700) LOẠI ZIN :250K – ( màn hình nguyên bộ : 1600k)
  • MK J3 (2016) (J320)LOẠI ZIN :250K – ( màn hình nguyên bộ : 1300k)
  • MK J3 PRO (J3119) :250K – ( màn hình nguyên bộ : 1300k)
  • MK J3 PRO (J330) LOẠI ZIN:250K – ( màn hình nguyên bộ : 1200k)
  • MK J3 (2017) (J320) :250K – ( màn hình nguyên bộ : 1400k)

  • MK J5 PRO LOẠI ZIN:250K – ( màn hình nguyên bộ : 1800k)
  • MK J7 (2017) :250K – ( màn hình nguyên bộ : 2000k)
  • MK J7 PRO (J730) LOẠI ZIN:200K – ( màn hình nguyên bộ : 1800k)
  • MK J7 PRO (J730) LOẠI ZIN:250K – ( màn hình nguyên bộ : 1800k)
  • MK J7 PLUS (C710) LOẠI ZIN:200K – ( màn hình nguyên bộ : 2000k)
  • MK J7 PLUS (C710 LOẠI ZIN:250K – ( màn hình nguyên bộ : 2000k)
  • MK J7 MAX :300K – ( màn hình nguyên bộ : k)
  • MK J2 PRIME /532:250K – ( màn hình nguyên bộ : 700k)
  • MK J3 PRIME /:350K – ( màn hình nguyên bộ : k)
  • MK J5 PRIME / G570 LOẠI A :200K – ( màn hình nguyên bộ : 850k)
  • MK J5 PRIME / G570 LOẠI ZIN :250K – ( màn hình nguyên bộ : 850k)
  • MK J7 PRIME / G570 LOẠI A :200K – ( màn hình nguyên bộ : 850k)
  • MK J7 PRIME / G570 LOẠI ZIN :250K – ( màn hình nguyên bộ : 850k)
  • MK C/U ON 7/SM –G600: 250K – ( màn hình nguyên bộ : 800k)
  • MK C/U ON 5/G5520: 250K – ( màn hình nguyên bộ : 800k)
  • MK C5 LOẠI ZIN: 350K – ( màn hình nguyên bộ : k)
  • MK C7 LOẠI ZIN: 350K – ( màn hình nguyên bộ : k)
  • MK C9/C9 PRO LOẠI ZIN: 350K – ( màn hình nguyên bộ : 2500k)

  • SAMSUNG TAB
  • MẶT KÍNH TAB A 2016 (7in) /T285: 350K – ( màn hình nguyên bộ : 1300k)
  • MK C/U TAB A 2016 (10in)/ T585: 600K – ( màn hình nguyên bộ : 2250k)
  • MK C/U TAB T385: 600K – ( màn hình nguyên bộ : 1300k)

  • MK C/U TAB A P355 (8in): 550K – ( màn hình nguyên bộ : 1400k)
  • MK C/U TAB A T355 (8in): 550K – ( màn hình nguyên bộ : 1400k)
  • MK C/U TAB A P555 (8in): 550K – ( màn hình nguyên bộ : 2300k)
  • MK C/U TAB A T555 (8in): 450K – ( màn hình nguyên bộ : 2300k)
  • MK C/U TAB E T561 (9.6in): 550K – ( màn hình nguyên bộ : 1400k)
  • MK C/U TAB E T377/T375 (9.6in): 450K – ( màn hình nguyên bộ : 1000k)

  • SAMSUNG GALAXY TAB 1
  • MK C/U P7500/P7510: 400K – ( màn hình nguyên bộ : 1300k)
  • MK C/U P7300/P7310: 450K – ( màn hình nguyên bộ : 1300k)

  • SAMSUNG GALAXY TAB 2
  • MK C/U P1000/I987/SC-01C/I800/T849/M180s/P100:350K – ( màn hình nguyên bộ : 600k)
  • MK C/U P3100/P310/P3113/P3110/:350K – ( màn hình nguyên bộ : 600k)
  • MK C/U P5100/P5110/P5115/:450K – ( màn hình nguyên bộ : 1300k)
  • MK C/U P6200/P6201/P6211/SC – 012E: 350K – ( màn hình nguyên bộ : 600k)

  • SAMSUNG GALAXY TAB 3
  • MK C/U P5200/N800: 450K – ( màn hình nguyên bộ : 1500k)
  • MK C/U T111/T110 : 350K – ( màn hình nguyên bộ : 750k)
  • MK C/U T116 : 350K – ( màn hình nguyên bộ : 750k)
  • MK C/U T21/T211 : 350K – ( màn hình nguyên bộ : 750k)
  • MK C/U T311/T310 (8in) : 450K – ( màn hình nguyên bộ : 1100k)
  • MK C/U P600/P601( note 10in) : 700K – ( màn hình nguyên bộ : 3000k)

  • SAMSUNG GALAXY TAB 4
  • MK C/U T231/ T230 : 400K – ( màn hình nguyên bộ : 1400k)
  • MK C/U T331 : 450K – ( màn hình nguyên bộ : 1500k)
  • MK C/U Tab pro T321/ T320/T325 : 450K – ( màn hình nguyên bộ : 1600k)
  • MK C/U T530/ T531 : 550K – ( màn hình nguyên bộ : 1400k)

  • MK C/U (note 8) N5100 : 550K – ( màn hình nguyên bộ : 1800k)
  • MẶT KÍNH TAB S T805 : 800K – ( màn hình nguyên bộ : 3700k)
  • MẶT KÍNH TAB S T705 : 800K – ( màn hình nguyên bộ : 3800k)
  • MẶT KÍNH TAB S2 T715 : 700K – ( màn hình nguyên bộ : 3200k)
  • MẶT KÍNH TAB S2 T815 : 800K – ( màn hình nguyên bộ : 3500k)
  • MK C/U galaxy tab pro 12.9/T900/T905 : 1200K – ( màn hình nguyên bộ : 3500k)
  • MK C/U NOTE pro 12.2/P900/P905/P905 : 1200K – ( màn hình nguyên bộ : 3500k)

 

 


 

QUY TRÌNH SỮA CHỮA TẠI VINH PHẠM MOBILE

 

$1    ü  Nhận máy thông báo rõ tình trạng bệnh và báo chi phí sửa chữa

$1    ü  Khách hàng ký tên lên main và màn hình

 

        ü  Thay mặt kính bảo hành vĩnh viễn bụi bọt, bong tróc

 

$      ü  Thay cảm ứng bảo hành 15 ngày

 

$      ü   Quý khách xem trực tiếp kỹ thuật thay thế và chờ lấy từ 30 đến 60 phút

 

$1    ü   Cam kết sử dụng linh kiện chuẩn zin chính hãng

 

$1    ü  Tặng dán cường lực và nhiều chế độ hậu mãi khác        

 

$1    ü   Mặt kính sau khi ép đẹp như kính zin máy 100%

 

$1 

VINH PHẠM MOBILE

9A Nguyễn Kiệm - P3 - Gò Vấp

0933.11.4646          090.858.3545


 

ban do

 

 

 

LIÊN HỆ : VINH PHẠM MOBILE

Thời gian làm việc ( không nghỉ buổi trưa )

Thứ 2 - CN : 9:00 AM - 21:00 PM

Địa chỉ : 370 Nguyễn Văn Công, Phường 3, Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh

Email : vinhpham4646@gmail.com

HỖ TRỢ  ZALO VIBER

MUA BÁN - ÉP KÍNH

0933 11 4646 ( Mr.Vinh )

0702 667 667

PHẦN MỀM - SỬA CHỮA

090.858.3545

 

bnanerleftNEW

bnanerright

back to top